Урок 5. Умовні конструкції в php – конструкція if

Як правило, вирази в php програмі виконуються в порядку їх написання у вихідному коді. Для зміни цього порядку потрібно використовувати умовні конструкції. Така необхідність виникає перед програмістом php практично в будь-якій програмі, коли при виконанні певної умови повинен виконуватися один блок скрипта, а при виконанні іншої умови – інший. Таким чином, PHP сценарії – дуже гнучкі і можуть залежати від безлічі умов.

Основою роботи всіх конструкцій є перевірка умов на істинність або хибність. Залежно від результату такої перевірки інтерпретується той чи інший блок php скрипта. Давайте розглянемо наступний приклад:

$color=«Червоний»

Якщо змінна $color буде мати значення «Червоний», то вираз – істинний, в іншому ж випадку він – помилковий. Результатом такого виразу можуть бути TRUE або FALSE відповідно. У мові PHP є 2 основні умовні конструкції: if і switch. Хоча у них і однакові завдання, кожна використовується зазвичай в окремих випадках.

Конструкція if

У мові PHP є кілька способів запису конструкції if. У самому простому if перевіряє хибність або істинність певної умови і залежно від результату перевірки виконує або не виконує групу виразів, розміщених у фігурних дужках.

У даному випадку конструкція if буде мати наступний формат запису:

<?php
if(якась умова){
Блок виразів
}
?>

Код в фігурних дужках буде виконуватися, якщо умова істинна. В іншому випадку блок виразів буде просто пропущений.

Розглянемо приклад:

<?php
$b=5;
if($b<10){
echo $b . «менша десяти»;
}
?>

У цьому прикладі змінній $b присвоюється значення 5. Потім виконується порівняння 5<10. Як ми бачимо, воно - істинне, тому код у фігурних дужках буде виконуватися. У результаті на екран буде виведена фраза 5 менше десяти. Наведений вище спосіб запису може бути трохи ускладнений за допомогою команди else. Синтаксис розширеного формату наступний:

<?php
if(якась умова){
Блок виразів
}
else{
Інший  блок виразів
}
?>

Якщо умови в if – істинні , тоді буде виконуватися перший блок виразів, якщо помилкові – другий блок.

На цьому можливості if не закінчуються. У скрипт можна додавати будь-яку кількість додаткових перевірок. Для цього використовується команда elseif. Тоді спосіб запису повної форми if може бути, наприклад, таким:

<?php
if(якась умова){
Блок виразів 1
}
elseif{
Альтернативний блок виразів 2
}
else{
Альтернативний блок виразів 3
}
?>

В теорії кількість блоків elseif не обмежується, проте не потрібно захоплюватися їх створенням. Для закріплення матеріалів уроку про конструкції if розглянемо ще один приклад:

<?php
if (!$_POST[“submitt”]){
echo “<form action=’’ method=’POST’>
<h3>Вкажіть число:</h3>
<input type=’text’ name=’digit’>
<input type=’submit’ name=’submitt’ value=’ok’>
</form>”;
}
else{
$digit=$_POST[“digit”];
if ($digit<0){
echo “Дане число менше нуля”;
}
elseif ($digit>=0){
echo “Це число більше чи дорівнює нулю”;
}
else{
echo “Це не число”;
}
}
?>

У цьому прикладі на екран виводиться форма для введення будь-якого числа. Після відправки введені дані перевіряються і, залежно від результату, виводиться те або інше повідомлення. Зверніть увагу! За логікою, якщо замість числа ввести, наприклад, звичайний рядок – «hello», то на екрані має з’явитися “Це не число”. Але насправді буде виконуватися умова $digit>=0, так як мова php автоматично перетворює типи даних, а в даному випадку рядок буде дорівнювати 0.