Урок 4. Оператори, операнди і вирази в php

Будь-яка програма в PHP складається з операндів, операторів, які в свою чергу об’єднуються в вирази. Вам ці поняття, напевно будуть знайомі, якщо ви вже вивчали такі мови програмування як Java або С++. Матеріали даного невеликого уроку будуть необхідні для розуміння наступних уроків, тому приділіть йому максимум уваги.

Для кращого розуміння суті операторів, операндів і виразів проведемо аналогію з звичайною мовою, якою ми користуємося щодня. Операнд – це спеціальна величина, яка обробляється в програмі. Оператор – це певна дія, яка виконується з операндом. За аналогією з українською мовою операнд – це підмет, а оператор – присудок. Виразом тоді буде речення. Давайте розглянемо простий вираз в php і розділимо його на складові частини.

$multiply=$variable1*$variable2

У даному прикладі операндами будуть $multiply, $ ariable1 і $variable2. Вони являються підметами, якими php програміст оперує в програмі за допомогою операторів:

– Оператор множення “*”;
– Оператор присвоювання “=”.

При написанні програми вираження об’єднуються в ще більші конструкції, звані блоками. Їх об’єднують цикли і умовні конструкції, мова про які піде в наступних уроках.