Урок 22. Як змінній привласнити результат функції?

Функції не тільки виконують певні перетворення, але й можуть повертати в програму результат цих перетворень. Для цього php програмісти використовують ключове слово return. Що робити з результатом, який повертає функція? Його можна привласнити змінній або вчинити будь-яку іншу можливу операцію. PHP тип значення може бути будь-яким: рядок, масив, ціле число і т.д. Давайте для прикладу розглянемо функцію зведення числа в куб, яка повертає в програму результат виконання даної операції:

<?php
//Визначаємо функцію
function mu_cube($chislo){
$resultat=$chislo*$chislo*$chislo;
return $resultat;
}
//Викликаємо функцію і в той же час присвоюємо змінній її значення
$cube_number = mu_cube(10);
//Виводимо на екран різницю $cube_number и числа 100
echo $cube_number-100;
?>

Якщо Ви хочете застосувати результат функції в програмі, то зовсім не обов’язково присвоювати його будь-якій змінній. Наприклад, останній рядок

echo $cube_number-100;

можна було б записати наступним чином:

echo my_cube(10)-100;

Результат вийшов би однаковим.

Результатом роботи функції може виступати не тільки певне значення (наприклад, ціле число), але і результат математичних операцій між змінними.

return ($c/$d);

Це також може бути результат роботи іншої функції.

return count($moy_massiv);