Урок 20. Створення функцій в php

Для визначення функції використовують ключове слово function, після якого записують її ім’я і список змінних-параметрів в дужках. Сам код функції (її тіло) заключається у фігурні дужки. Синтаксис запису функції в php наступний:

function function_name([$param[ , $param…]]){
//код функції
}

Давайте тепер розглянемо приклад функції зведення числа в квадрат:

function kwadrat ($number){
$number_v_kwadrate = $number * $number;
echo $number_v_kwadrate;
}

У прикладі ми створили функцію kwadrat( ), в яку передається аргумент у вигляді числа. Число може бути будь-яким, тому в функції використовується псевдонім – змінна $number, з якою і проводяться всі операції в тілі функції. Змінна $number – це параметр функції. Потрібно розуміти різницю між термінами «параметр» і «аргумент». Параметр функції – це псевдонім, який використовують всередині самої функції, а аргумент – це реальне значення, яке передається в функцію (наприклад, somemail@mail.ru або 25).

Функцію можна створювати в будь-якому місці програми. Як правило, визначення функцій записуються поруч в одній частині php скрипта, в більшості випадків на початку або в окремих файлах.