Урок 15. Створення масивів

У мові PHP імена масивів, як і імена змінних, повинні починатися зі знака долара – «$». Створюючи ім’я масиву, необхідно дотримуватися загальних правил присвоювання  ідентифікаторів в PHP.

Існує декілька способів створення (ініціалізації) масивів. Першим способом є створення елемента і присвоювання йому певного значення. Приклад:

<?php
$moy_massiv[0] = "деяке значення";
?>

У цьому прикладі ініціалізується масив $moy_massiv, його елементу з індексом 0 присвоюється значення – «деяке значення».

Масив може мати декілька елементів, їх індекси не обов’язково повинні йти по порядку. Приклад:

<?php
$moy_massiv[0] = "деяке значення";
$moy_massiv[3] = "ще одне значення";
?>

Даний скрипт створює масив $moy_massiv, який складається з 2 елементів.

Індекси в PHP масивах можна і не проставляти вручну. Після імені масиву потрібно ставити порожні квадратні дужки, тоді індексація буде проводиться автоматично. Приклад:

<?php
$moy_massiv[] = "10";
$moy_massiv[] = "20";
// буде створений масив з 2 елементів:
//$ moy_massiv[0] = "10";
//$ moy_massiv[1] = "20";
?>

Масив можна також створити за допомогою конструкції array(). Ця конструкція дозволяє створювати порожній масив:

<?php
$moy_massiv = array();
?>

Або масив з деякими елементами:

<?php
$moy_massiv = array ("10", "20");
?>

Слід відзначити той факт, що в мові програмування PHP, на відміну від багатьох інших мов, при ініціалізації масивів не потрібно вказувати кількість елементів. Це спрощує роботу, але в той же час може призвести до логічних помилок, наприклад звернення до неіснуючих елементів. Щоб уникнути цього в PHP є вбудовані елементи для локалізації таких помилок. Це питання більш детально буде розглянуте в наступних уроках по php.

Також є й інші методи створення масивів, якщо Ви хочете з ними ознайомитись, зверніться до php документації – функції explode() і array_fill().

На відміну від мови C масиви в мові PHP, як і змінні, перед використанням не потребують оголошення. Однак, зазвичай створюється порожній масив і вже після цього з ним працюють. Наприклад, наступний код в PHP буде працювати без помилок:

<?php
$moy_massiv[2] = 126;
$moy_massiv[] = 127;
echo $moy_massiv[3];
?>

Але краще написати так:

<?php
$moy_massiv = array();
$moy_massiv[2] = 126;
$moy_massiv[] = 127;
echo $moy_massiv[3];
?>

Корисна властивість масивів в мові PHP – можливість використання змінних  як індекса. Робиться це наступним чиином:

<?php
$index = 10;
//Тепер створюємо елемент з індексом 10
$moy_massiv[$index] = 125;
echo$ moy_massiv[10];
//На екрані з'явиться цифра 125
?>