Урок 21. Виклик php функцій

Після визначення php функція ніяк не впливає на програму, так як для цього до неї ще потрібно звернутися. Для виклику функції потрібно написати її ім’я і круглі дужки. Якщо у функції є аргументи, вони записуються в цих дужках. Розглянемо приклад визначення і виклику функциии my_cube():

<?php
//визначаємо функцію
function my_cube($number){
$rezultat = $number * $number * $number;
echo $rezultat;
}
//викликаємо функцію
my_cube(100);
?>

Отже, давайте розглянемо, що саме робить дана функція і що буде після її виклику.

Функція my_cube() зводить число в куб і виводить результат на екран браузера за допомогою echo.

У нашому прикладі ми передали у функцію аргумент 100, який замінив параметр $number. Для безлічі математичних операцій в php є спеціальні вбудовані функції, які не потрібно визначати. Наприклад, квадратний корінь числа можна обчислити за допомогою вбудованої функції sqrt().

Розглянемо більш розгорнутий приклад з функцією my_cube():

<?php
//визначаємо функцію
function my_cube($number){
$rezultat = $number * $number * $number;
echo $rezultat;
}
//викликаємо функцію
//підносимо до куба число 100 і отримуємо 1000000
my_cube(100);
//тепер для перевірки результата отримуємо кубічний корінь з 1000000
echo '<br>' . pow(1000000, 1/3);
?>

Як бачимо в прикладі, функція my_cube() в коді визначена, а от функція pow() – ні (вона вже вбудована в ядро ??мови php). У наступних уроках з php можна буде більш детально ознайомитися з вбудованими математичними функціями. Повну інформацію можна знайти в офіційній документації по php.

Зверніть увагу, функціям також можна задавати “параметри за замовчуванням”. Якщо, наприклад, програмісту відомо, що в більшості випадків при зверненні до функції передаватиметься аргумент 100, то його не потрібно передавати постійно. Замість цього при визначенні функції потрібно вказати параметри наступним чином:

function my_cube($number = 100) {
...
}

Тепер при виклику функції my_cube() без параметрів, значення параметра $number буде за замовчуванням дорівнювати 100. Якщо ж як аргумент буде передано інше значення, то $number прийме його. Для закріплення матеріалу розглянемо приклад:

<?php
//визначаємо функцію
function age_after_five_years($age=20) {
return $age+5;
}
//викликаємо функцію
echo  age_after_five_years();
//на екрані побачимо число 25
echo “<br>”;
echo  age_after_five_years(30);
//на екрані побачимо число 35
?>

Також потрібно запам’ятати, що параметри за замовчуванням і звичайні параметри можна поєднувати при визначенні 1 функції .