Урок 10. Цикл do…while в php

Циклічна конструкція do … while дуже схожа на цикл while. Відрізняється від нього тим, що умова перевіряється не на початку, а в кінці виконання кожного проходу тіла циклу. Таким чином, завжди існує 1 обов’язкова ітерація.

Синтаксис запису циклічної конструкції do… while:

do{
//Блок команд
}
while(умова);

Давайте детально розглянемо особливості даної конструкції на прикладі:

<?php
$begin=0;
$end=10;
do{
echo $begin;
}
while($begin>=$end);
?>

Так як вираз 0>=10 є хибним, умова циклу має повернути значення false. Однак, як було відмічено раніше, одна ітерація даного циклу виконується завжди. Тому на екрані в результаті виконання скрипта з’явиться значення змінної $begin, а саме – 0.