Урок 5. Команда DESCRIBE

Іноді нам потрібно дізнатися структуру створеної таблиці. Для цього можна скористатися командою DESCRIBE. Вона має наступний синтаксис:

DESCRIBE table name;

Де table name – назва таблиці, структуру якої ми хочемо пообачити.

Зверніть увагу!!! Команда DESCRIBE – це внутрішня команда системи управління базами даних MySQL, тобто вона не входить в стандарт SQL.

Для перегляду таблиці authors, створеної в попередньому уроці, виконаємо запит:

DESCRIBE authors;

В результаті інтерпретатор MySQL виведе таблицю authors.

Також можна отримувати ще більш детальний опис структури таблиць з правами доступу та коментарями. Для цього використовуйте команду:

SHOW FULL COLUMNS FROM authors;