Оператор CREATE DATABASE

Мова SQL запитів призначена для виконання різних операцій з базами даних: створення таблиць, додавання, оновлення та видалення даних, здійснення запитів до таблиць і т.д. В наступних уроках ми детально розглянемо всі операції.

Стандарти SQL були затверджені ще в 1992 році, але сьогодні ні в одній базі даних вони на 100% не виконуються. Слід зазначити також той факт, що в різних базах даних операції можуть виконаються по-різному. Ми будемо вивчати діалект SQL, характерний для СУБД MySQL, тому не всі запити працюватимуть в інших БД (базах даних).

Оператор CREATE DATABASE

Дана команда дозволяє створювати нову БД:

CREATE DATABASE [IF NOT EXISTS] some_db;

some_db – це ім’я створюваної бази даних. Наприклад, якщо Ви хочете створити базу даних для форуму з назвою myforum, наберіть в клієнті MySQL команду вище, вказавши потрібне ім’я БД.

CREATE DATABASE myforum;

Зверніть увагу! Всі запити в клієнті завершуються крапкою з комою (;). Але якщо Ви виконуєте SQL запит з php-скрипта, выдсутність крапки з комою не викличе помилку.

Фраза IF NOT EXISTS не є обов’язковою, вона повідомляє, що БД можна створювати тільки в тому випадку, якщо бази даних з таким ім’ям немає, що унеможливлює виникнення помилки запиту. Це особливо важливо при застосуванні SQL в скриптах мови PHP.

Якщо Ви хочете переконається, що БД була створена, виконайте запит SHOW DATABASES, який покаже всі існуючі в системі бази даних.

SHOW DATABASES;

Команда SHOW – це внутрішня команда MySQL, тому вона відсутня в стандарті SQL і не підтримується іншими базами даних. В наступних уроках Ви ознайомитеся з іншими варіантами використання команди SHOW.