Що таке MySQL, типи таблиць в MySQL

MySQL – це СУБД ( Система Управління Базами Даних ), яку вважають однією з найкращих у світі за швидкістю доступу до даних. У порівнянні з іншими СУБД такими як: MS SQL Server, Postgre SQL, Oracle, Informix, Sybase та іншими в веб-програмуванні найбільш часто використовують саме СУБД MySQL. MySQL – це реляційна (побудована на зв’язках) СУБД. Вся інформація в MySQl зберігається у вигляді таблиць різних видів: MyISAM, ISAM, MERGE, BDB, HEAP і InnoDB.

Тип ISAM – це застарілий тип таблиць, він використовувався в ранніх версіях MySQl, тому його використання на даний момент небажане.

MyISAM – це стандартний тип, який замінив ISAM і використовується за замовчуванням. Він має такі переваги як: підтримка великого розміру таблиць, платформонезалежний формат таблиць, ефективна перевірка цілісності таблиць та інші.

MERGE – ці таблиці об’єднують кілька таблиць типу MyISAM в одну. Після об’єднання за допомогою одного запиту можна звертатися до всіх таблиць всередині таблиці MERGE. Плюсом цього типу є те, що розмір об’єднаної таблиці може перевищувати максимальний допустимий розмір таблиць MyISAM.

BDB – у цих таблицях використовується дескриптор Berkeley DB компанії Sleepycat. Він забезпечує автоматичне відновлення після збоїв, обробку таблиць з використанням транзакцій, хорошу продуктивність при паралельних запитах.

HEAP – це тимчасові таблиці, призначені для зберігання в оперативній пам’яті.

InnoDB – це найновіші таблиці СУБД MySQL, вони підтримуються дескриптором InnoDB, який забезпечує такі ж можливості як і BDB плюс підтримку ключів, в тому числі каскадне видалення, розподіл таблиць по декількох файлах або розділах диска.