Відеоурок – Особливості використання змінних в php

Різниця між подвійними і одинарними лапками, приклади конкатенації рядків, способи вставки змінних в текстові рядки, заборона ініціації змінних в рядках обрамлених подвійними лапками, операція екранування – використання знака зворотного слеша.